Liv

Privacy Policy

How to read privacy policies like a lawyer (Juni 2019).

Anonim

Privacy Policy

Webbplatserna på www.madame.de (nedan kallad "Webbplatsen") är ett erbjudande från Bauer Xcel Media Deutschland KG (nedan kallat "vi", "oss"), ett bolag från Bauer Media Group. Individuella funktioner på vår hemsida är kopplade till insamling, behandling eller användning av personuppgifter i den mening som avses i federal dataskyddslagen. Därmed lägger vi stor vikt vid noggrann, laglig och transparent hantering av dina data. Använd följande sekretessmeddelanden för att informera dig om vilka typer av uppgifter som samlas in och bearbetas för vilket ändamål och hur vi säkerställer integritet i enlighet med juridiska krav. För användningen av vår hemsida gäller den version av sekretesspolicy som publiceras på denna webbplats. Håll dig uppdaterad med uppdateringar av denna sekretesspolicy.


Automatisk insamlad loggdata

Varje gång du besöker vår webbplats loggas följande webbläsarinformation automatiskt i loggfilerna på vår webbserver:
  • IP-adress för den begärande datorn
  • den fullständiga förfrågan till vår server inklusive begäran linje, http & identid användarnamn, fjärrvärden
  • Filer och webbadresser ringde på vår hemsida
  • Webbplats från vilken samtalet äger rum
  • http-svarskod och -storlek
  • Datum, tid, besökets varaktighet

Samlingen av denna information är nödvändig för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och funktionalitet och att optimera, för att säkerställa tillräcklig datasäkerhet och för att kunna spåra eventuella cyperattacker av tredje part. Loggdata raderas omedelbart så snart det inte längre behövs för detta ändamål.
Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6 para 1 s. 1 lit. f DSGVO. Vårt berättigade intresse följer av de uppgiftsinsamlingsändamål som anges ovan.


Användning av cookies

Vår webbplats använder cookies som kan lagra olika data och hjälpa till att ge dig ytterligare funktioner för att göra vår hemsida mer användarvänlig, effektiv och säker. Detaljerad information om de cookies vi använder och hur du ställer in webbläsaren, om du inte vill tillåta cookies och / eller borttagning, finns i vår Cookies policy.
Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6 para 1 s. 1 lit. f DSGVO. Vårt berättigade intresse följer av de uppgiftsinsamlingsändamål som anges ovan.


Användningsbaserad onlineannonsering

Vi använder även cookies för att anpassa annonseringen på vår hemsida till användarens intressen. Leverans av användarbaserad annonsering på nätet hanteras av den digitala annonseringsmarknadsföraren Ströer Digital Media GmbH.
Ytterligare information om denna så kallade användningsbaserade onlineannonsering finns på Ströer Digital Media GmbHs hemsida, Taboola, Inc. och Seeding Alliance GmbH.
Vi påpekar att vi inte är ansvariga för datainsamling och bearbetning av Ströer Digital Media GmbH, Tabool, Inc. och Seeding Alliance GmbH.
Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6 para 1 s. 1 lit. f DSGVO. Vårt berättigade intresse följer av de uppgiftsinsamlingsändamål som anges ovan.


Deltagande i tävlingar

Vi erbjuder regelbundet deltagande i olika tävlingar på vår hemsida. De uppgifter som lämnas av dig när du deltar i en tomgång kommer endast att samlas in, bearbetas och användas av oss för tomten. Om vi ​​utför tomten med en samarbetspartner kan det vara nödvändigt att vidarebefordra dina uppgifter till samarbetspartnern för att behandla tomten och fördela vinsten för att fördela priset till dig. Vidare offentliggörande av uppgifterna till tredje part eller användning av uppgifterna för marknadsföringsändamål (t.ex. för att skicka nyhetsbrev) kommer endast att göras om de tidigare har uttryckt sitt uttryckliga samtycke till det.
Den rättsliga grunden för deltagande i tävlingen är artikel 6.1 lit. b DSGVO.


Registrering för vårt nyhetsbrev

När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev kommer vi att be om din e-postadress och vilken typ av nyhetsbrev du vill beställa. Kort därefter kommer du att få en anmälan via e-post med begäran om bekräftelse av ditt nyhetsbrev genom en elektronisk länk. Först när denna bekräftelse har gjorts kommer din adress att finnas med i vår mailinglista och du får automatiskt det beställda nyhetsbrevet (sk dubbelopt-in). Förvaringen av din e-postadress görs endast av oss för att möjliggöra sändning av nyhetsbrevet.
För det tekniska genomförandet av distributionen av vårt nyhetsbrev använder vi nyhetsbrevet "Sailthru" som drivs av Sailthru, Inc., 160 Varick St., 12: e våningen, New York, NY 10013, USA ("Sailthru "). Sailthrus service hjälper oss att skicka vårt nyhetsbrev automatiskt och bättre anpassat till era behov. Det är nödvändigt att skicka din e-postadress till Sailthru för att utföra nyhetsbrevet. Dessutom samlar Sailthru information om huruvida e-postmeddelandena som skickas av Sailthru öppnas, så att du kan skicka nyhetsbrev som är skräddarsydda för dina behov. Sailthru är certifierad enligt EU-USA: s Privacy Shield och tillämpar i synnerhet de sekretessprinciper som formuleras där för att säkerställa en nivå av dataskydd som kan jämföras med EU-lagstiftningen. För mer information om hur Sailthru använder personuppgifter, se Sailthru Privacy Statement, som finns tillgänglig på http://www.sailthru.com/legal.
Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter på grundval av ditt samtycke är artikel 6.1 punkt 1 lit. en GDPR.


Nyhetstjänst via WhatsApp och Facebook Messenger

Du kan också använda vår hemsida för att beställa leverans av nyheter och information om innehållet och ämnena på vår webbplats via meddelandetjänsterna "WhatsApp" eller "Facebook Messenger". Denna tjänst tillhandahålls av MessengerPeople GmbH, Herzog-Heinrich-Str. 9, 80336 München (nedan kallad "MessengerPeople"), som vi har beställt med det tekniska genomförandet av sändningen av nyheterna.
Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter på grundval av ditt samtycke är artikel 6.1 punkt 1 lit. en GDPR.
Alla meddelanden skickas via ett WhatsApp- eller Facebook Messenger-konto som skapats i vårt namn. Om du registrerar dig för att skicka meddelanden via WhatsApp och / eller Facebook Messenger via vår hemsida i enlighet med instruktionerna som beskrivs där, kommer MessengerPeopleden att få information från WhatsApp och / eller Facebook Messenger lagrat användarnamn, ditt telefonnummer (endast när du registrerar via WhatsApp) till din enhet, alla meddelanden som skickas till tjänsten, samt information om vilka meddelanden du har läst och klickat på. Du kan välja bort att skicka MessengerPeople-meddelanden via WhatsApp och / eller Facebook Messenger när som helst genom att skicka ett "STOP" -meddelande till WhatsApp eller Facebook Messenger-kontot som du tidigare beställde meddelandetjänsten till. Du kan också begära att MessengerPeopl tar bort informationen ovan när som helst genom att skicka meddelandet "DELETE ALL DATA" till WhatsApp eller Facebook Messenger-kontot.
Du hittar också information om användningen och driften av MessengerPeople-nyhetstjänsten när du beställer önskade nyheter. För detaljerad information om användningen av personuppgifter från MessengerPeople, se Privacy Policy of MessengerPeople på //www.messengerpeople.com/en/ privacy_policy.


Användning av data från Bauer Media Group

Såvitt detta är nödvändigt eller du har gett ditt samtycke till det, kan den information du begär av oss i samband med prenumerationen, prenumeration på nyhetsbrev, deltagande i tomten, registrering som användare eller vid andra tillfällen också överföras till andra Bauer Media Group-företag De kan behandla och använda data för att förse dig med de respektive beställda tjänsterna och / eller informera om erbjudanden för medieprodukter från Bauer Media Group.
Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter på grundval av ditt samtycke är artikel 6.1 punkt 1 lit. en GDPR.


Google Analytics

Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") på vår hemsida. Google Analytics använder cookies som gör att du kan analysera användningen av vår webbplats. Informationen som genereras av dessa cookies om din användning av vår webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Vi använder Google Analytics med aktiverad IP-anonymisering så att din IP-adress förkortas av Google i Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. Google använder denna information för att utvärdera din användning av vår webbplats, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att ge oss andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning.
Du kan förhindra att cookies lagras av en motsvarande inställning av din webbläsare. Dessutom kan du förhindra insamling av data som genereras av cookien och relaterade till din användning av vår webbplats (inklusive din IP-adress) till Google och bearbetningen av dessa data av Google genom att ladda ner webbläsarpluggen som finns tillgänglig enligt följande länk och installera: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv. Mer information om Googles datainsamling och bearbetning finns i Googles sekretesspolicy, som finns på //www.google.com/policies/privacy.
Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6 para 1 s. 1 lit. f DSGVO. Vårt berättigade intresse följer av de uppgiftsinsamlingsändamål som anges ovan.


Skalbar central mätmetod


Vår hemsida använder mätmetoden ("SZMnG") hos INFOnline GmbH (//www.INFOnline.de) för att bestämma statistiska parametrar för användningen av våra erbjudanden. Syftet med användningsmätningen är att bestämma antalet besök på vår hemsida, antalet besökare på webbplatsen och deras surfande beteende statistiskt - baserat på ett enhetligt standardförfarande - och därigenom få jämförbara värden över hela marknaden.
För alla digitala erbjudanden, som är medlemmar i informationssamhället för bestämning av spridningen av reklammedia registrerad förening (IVW - //www.ivw.eu) eller vid studierna av Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung eV (AGOF - //www.agof.de) Användarstatistiken behandlas regelbundet av AGOF och Arbeitsgemeinschaft Media Analyze eV (agma // //www.agma-mmc.de) i intervall och publiceras med prestandavärdet "Unique User" samt av IVW med prestandavärdena " Sidvisningar "och" Besök ". Dessa intervall och statistik kan ses på respektive webbplatser.
1. Rättslig grund för bearbetning
Mätning med hjälp av SZMnG-mätmetoden av INFOnline GmbH sker med berättigat intresse i enlighet med artikel 6 para 1 lit. f) GDPR.
Syftet med behandlingen av personuppgifter är att producera statistik och skapa användarkategorier. Statistiken används för att förstå och bevisa användningen av vårt erbjudande. Användarkategorierna utgör grunden för en intresseorienterad anpassning av reklammaterial och reklamåtgärder. För marknadsföring av denna webbplats är en användningsmätning, som säkerställer jämförbarhet med andra marknadsaktörer, avgörande. Vårt berättigade intresse härrör från den ekonomiska användbarheten av resultaten från statistiken och användarkategorierna och marknadsvärdet på vår hemsida - även i direkt jämförelse med tredje parts webbplatser - vilket kan bestämmas av statistiken.
Dessutom har vi ett berättigat intresse av att tillhandahålla pseudonymiserade data för INFOnline, AGOF och IVW för marknadsundersökningar (AGOF, agma) och för statistiska ändamål (INFOnline, IVW). Vidare har vi ett berättigat intresse av att tillhandahålla INFOnlines pseudonymiserade data för vidareutveckling och tillhandahållande av intresseorienterat reklammaterial.
2. Typ av data
INFOnline GmbH samlar in följande uppgifter, som enligt EU-DSGVO har en personlig hänvisning:
IP-adress: På Internet kräver varje enhet för sändning av data en unik adress, den sk IP-adressen. Den åtminstone tillfälliga lagringen av IP-adressen är tekniskt nödvändig på grund av Internetets funktion. IP-adresserna förkortas med 1 byte före bearbetning och bearbetas endast anonymt. Det finns ingen lagring eller vidare bearbetning av de oförskjutna IP-adresserna. En slumpmässigt genererad klientidentifierare: För att kunna känna igen datorsystem används antingen en cookie med ID "ioam.de", ett "Lokalt lagringsobjekt" eller en signatur som skapas av olika automatiskt överförda uppgifter från din webbläsare är unik för en webbläsare så länge som cookien eller det lokala lagringsobjektet inte raderas, så mäter data och sedan kartläggs den till respektive ClientIdentifier också om du besöker andra webbsidor som också använder "SZMnG" -metoden Använd INFOnline GmbH.
Cookies giltighet är begränsad till högst 1 år.
3. Användning av data

Mätproceduren för INFOnline GmbH, som används på denna webbplats, bestämmer användningsdata. Detta görs för att samla prestandevärdena för sidvisningar, besök och kunder och att skapa ytterligare nyckeltal (t.ex. kvalificerade kunder). Dessutom används de uppmätta uppgifterna enligt följande:
En så kallad geo-lokalisering, dvs. tilldelningen av ett webbplatssamtal till platsen för samtalet, sker enbart utifrån den anonymiserade IP-adressen och endast upp till den geografiska nivån i de federala staterna / regionerna. Från den geografiska informationen som erhållits på detta sätt kan inte i något fall dra slutsatsen på en användares specifika plats. Användningsdata för en teknisk klient (t.ex. en webbläsare på en enhet) slås samman på webbsidor och lagras i en databas. Denna information används för teknisk bedömning av ålders- och könssamhällsinformation och vidarebefordras till AGOFs tjänsteleverantörer för vidare behandling. AGOF-studien använder ett slumpmässigt prov för att tekniskt uppskatta samhälleliga egenskaper som faller i följande kategorier: ålder, kön, nationalitet, yrke, civilstånd, hushålls allmänna data, hushållsinkomst, bostadsort, internetanvändning, online Intressen, användningsort, användartyp
4. Lagringstid för data
Den fullständiga IP-adressen kommer inte att sparas av INFOnline GmbH. Den förkortade IP-adressen lagras i högst 60 dagar. Användningsdata i samband med den unika identifieraren lagras i högst 6 månader.
5. Uppgifter om uppgifterna
IP-adressen samt den förkortade IP-adressen kommer inte att vidarebefordras. För att skapa AGOF-studien vidarebefordras data med klientidentifierare till följande tjänsteleverantörer av AGOF:
Kantar Germany GmbH (//www.tns-infratest.com/)
Ankordata GmbH & Co. KG (//www.ankordata.de/homepage/)
Interrogare GmbH (//www.interrogare.de/)
6. Den berörda personens rättigheter
Den drabbade personen har följande rättigheter:
Rätt till information (artikel 15 GDPR)
Rätt till rättelse (artikel 16 GDPR)
Rätt till invändning (artikel 21 GDPR)
Rätt till avbokning (artikel 17 GDPR)
Rätt till begränsning av bearbetning (artikel 18f DSGVO)
Rätt till dataöverförbarhet (artikel 20 GDPR)
För förfrågningar av detta slag, vänligen kontakta (fullständig e-postadress). Observera att vi måste se till att det är den registrerade.
rätt till
Om du inte vill delta i mätningen kan du inte hålla med på följande länk: //optout.ioam.de
För att garantera en uteslutning från mätningen är det tekniskt nödvändigt att ställa in en kaka. Om du tar bort cookies i din webbläsare, är det nödvändigt att upprepa opt-out-processen på länken ovan.
Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet. Ytterligare information om dataskydd i mätprocessen finns på INFOnline GmbHs hemsida (//www.infonline.de), som driver mätprocessen, AGOFs (www.agof.de/datenschutz) datasäkerhetswebbplats och datasäkerhetswebbplatsen för IVW ( //www.ivw.eu).
Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6 para 1 s. 1 lit. f DSGVO. Vårt berättigade intresse följer av de uppgiftsinsamlingsändamål som anges ovan.


Meetrics

På vår hemsida använder vi webbanalystjänsten Meetrics, som drivs av Meetrics GmbH, Alexanderstraße 7, 10178 Berlin. Vi använder tjänsten Meetrics för att öka attraktiviteten, innehållet och funktionaliteten på vår webbplats och bättre utvärdera marknadsaktiviteter. Analyserna av Meetrics utförs enbart på grundval av anonymiserade dataposter och tillåter inte några slutsatser på personuppgifter. I synnerhet samlas eller lagras inga namn, adresser, telefonnummer eller liknande direkt tilldelade data. IP-adresser loggas av Meetric av tekniska skäl, men omedelbart krypterad (som en md5 hash) och lagras krypterad. Detta krypterade värde används enbart för teknisk åtskillnad av enskilda sidbesök. Den okrypterade IP-adressen raderas omedelbart efter krypteringsprocessen. Dessa åtgärder sparar inte några data som kan tilldelas enskilda personer. Sekretesspolicyen för Meetrics GmbH finns på //www.meetrics.com/en/data-privacy.
Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6 para 1 s. 1 lit. f DSGVO. Vårt berättigade intresse följer av de uppgiftsinsamlingsändamål som anges ovan.


Sailthru

Vi använder webbsändningstjänsten Sailthru som drivs av Sailthru, Inc., 160 Varick St., 12: e våningen, New York, NY 10013, USA ("Sailthru") på vår hemsida. Sailthrus tjänst tjänar oss till att samla in information om användningen av vår hemsida. Vi använder denna information för att bättre skräddarsy och optimera vår hemsida och nyhetsbrev för populära och användarvänliga ämnen. Sailthru är certifierad enligt EU-USA: s Privacy Shield och tillämpar i synnerhet de sekretessprinciper som formuleras där för att säkerställa en nivå av dataskydd som kan jämföras med EU-lagstiftningen. För mer information om hur Sailthru använder personuppgifter, se Sailthru Privacy Statement, som finns tillgänglig på http://www.sailthru.com/legal.
Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6 para 1 s. 1 lit. f DSGVO. Vårt berättigade intresse följer av de uppgiftsinsamlingsändamål som anges ovan.


Sociala plugins från Facebook

På vår hemsida finns plugins från socialt nätverk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA (nedan "Facebook") (till exempel "Gilla" -knappen eller kommentars plug-inen). Om du besöker en webbplats på vår hemsida, där ett sådant plugin är integrerat, etableras en anslutning till Facebook-servrarna automatiskt. Facebook tar emot den information som webbplatsen har blivit kallad. Om du är inloggad med ditt personliga Facebook-konto på Facebook kan Facebook tilldela webbplatsens samtal till ditt personliga Facebook-konto. Vi påpekar att vi inte har kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna och deras användning av Facebook och att vi inte är ansvariga för insamling och bearbetning av data via Facebook. För mer information om Facebook: s datainsamling, bearbetning och användning, hänvisar du till Facebook: s sekretesspolicy på: //de-de.facebook.com/policy.php.
Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6 para 1 s. 1 lit. f DSGVO. Vårt berättigade intresse följer av de uppgiftsinsamlingsändamål som anges ovan.

Google Optimera

Vår webbplats använder Google Optimize webbanalys och optimeringstjänst som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ("Google Optimize"). Vi använder tjänsten Google Optimize för att öka webbplatsens attraktivitet, innehåll och funktionalitet genom att utnyttja nya funktioner och innehåll till en procentandel av våra användare och statistiskt utvärdera användningsändringen. Google Optimize är en delbetjäning av Google Analytics (se avsnittet Google Analytics).
Google Optimize använder cookies som gör att du kan optimera och analysera användningen av vår webbplats. Informationen som genereras av dessa cookies om din användning av vår webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Vi använder Google Optimize med aktiverad IP-anonymisering så att din IP-adress förkortas i förväg av Google inom EU: s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av vår webbplats, sammanställa rapporter om optimeringstestet och relaterade webbplatsaktiviteter och ge oss andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning.
Du kan förhindra att cookies lagras av en motsvarande inställning av din webbläsare. Dessutom kan du förhindra insamling av data som genereras av cookien och relaterade till din användning av vår webbplats (inklusive din IP-adress) till Google och bearbetningen av dessa data av Google genom att ladda ner webbläsarpluggen som finns tillgänglig enligt följande länk och installera: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv. Mer information om Googles datainsamling och bearbetning finns i Googles sekretesspolicy, som finns på //www.google.com/policies/privacy.
Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6 para 1 s. 1 lit. f DSGVO. Vårt berättigade intresse följer av de uppgiftsinsamlingsändamål som anges ovan.

Google-teckensnitt

Vår webbplats använder teckensnitt som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Dessa teckensnitt tillåter oss att anpassa layouten på vår hemsida. När du besöker en webbplats på vår hemsida som innehåller ett sådant typsnitt, kommer din webbläsare att upprätta en direktanslutning till Googles servrar. Till exempel kan Google få information som du har besökt vår webbplats med din IP-adress. Vi påpekar att vi inte har kännedom om innehållet i de data som överförs och deras användning av Google och att vi inte är ansvariga för Googles datainsamling och behandling. Mer information om Googles datainsamling, bearbetning och användning finns i Googles sekretesspolicy //www.google.com/intl/sv/policies/privacy.
Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6 para 1 s. 1 lit. f DSGVO. Vårt berättigade intresse följer av de uppgiftsinsamlingsändamål som anges ovan.

Taboola rekommendationer

På våra sidor är plugins av tjänsten "Taboola" integrerade. Dessa plugins erbjuds av Taboola, Inc. 1115 Broadway, 7: e våningen, B15 New York, New York 10010, USA (nedan "Taboola"). När du besöker en webbplats på vår webbplats, där ett sådant plugin är integrerat, etableras en anslutning till Taboolas servrar automatiskt. Detta gör det möjligt att rekommendera innehåll som passar dina personliga intressen. Taboola använder cookies för att bestämma vilka webbplatser de har besökt och vilka webbplatser de använder på vår hemsida. Användprofilerna skapas med hjälp av pseudonymer och slås inte samman med data om pseudonymens bärare. De tillåter inte några slutsatser om personuppgifter. Din IP-adress kommer att förkortas till Taboola. Vi påpekar att vi inte är ansvariga för datainsamling och bearbetning av Taboola. För mer information om Taboolas datainsamling, behandling och användning samt opt-out-alternativ, se Taboolas avsnitt "Användare" på http://www.taboola.com/privacy-policy.
Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6 para 1 s. 1 lit. f DSGVO. Vårt berättigade intresse följer av de uppgiftsinsamlingsändamål som anges ovan.

Tracdelight

Vår hemsida är medlem i affiliate-nätverket "tracdelight", som ägs av Tracdelight GmbH, Arabellastr. 23, 81925 München (nedan kallat "tracdelight"). tracdelight sätter en cookie och lagrar din IP-adress när du klickar på en produkt som medföljer oss. Till följd av ett senare köp av varor är uppdraget till oss möjligt och vi kan ta emot provisionen på grund av oss. Kakan innehåller bara ett slumpmässigt genererat identifieringsnummer (ID). Lagringstiden för cookien samt IP-adressen är 90 dagar.
Överföringen av transaktioner genom spårning är nödvändig för att korrekt kunna avveckla våra annonseringstjänster och att finansiera vår hemsida genom denna provision. Det finns ingen profilering eller behandling för reklamändamål.
Vi påpekar att vi inte har någon ytterligare kunskap om innehållet i de överförda data och deras användning med tracdelight och att vi inte är ansvariga för datainsamling och bearbetning av tracdelight. För detaljer om Tracdelights datainsamling, bearbetning och användning, hänvisas till Tracdelight //www.tracdelight.com/privacy sekretesspolicy.
Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6 para 1 s. 1 lit. f DSGVO. Vårt berättigade intresse följer av de uppgiftsinsamlingsändamål som anges ovan.


Sociala plugins från Twitter

På våra sidor hörs pluggar till det sociala nätverket "Twitter" (särskilt den så kallade "Tweet" -knappen). Dessa plugin-program tillhandahålls av Twitter, Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (nedan "Twitter"). När du besöker en webbsida på vår webbplats, där ett sådant plugin är integrerat, etableras en anslutning till Twitter-servrarna automatiskt. Twitter tar emot den information som webbplatsen heter. Om du är inloggad på Twitter med ditt Twitter-konto kan Twitter tilldela webbplatsens samtal till ditt personliga Twitter-konto. Vi påpekar att vi inte har kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna och deras användning av Twitter och att vi inte är ansvariga för datainsamling och behandling av Twitter. Mer information om Twitters insamling, behandling och användning finns i Twitter: s sekretesspolicy på //twitter.com/privacy.
Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6 para 1 s. 1 lit. f DSGVO. Vårt berättigade intresse följer av de uppgiftsinsamlingsändamål som anges ovan.

Sociala pluggar från Pinterest

På vår hemsida finns plugins till det sociala nätverket Pinterest, som drivs av Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA (nedan kallat Pinterest). Du kan känna igen Pinterest Plugin med knappen "Pin it" på vår webbplats Om du besöker en webbplats på vår webbplats som innehåller ett sådant plugin, etablerar din webbläsare en direkt anslutning till Pinterest-servrarna. Om du använder Pinterest-knappen Genom att klicka på "det" -knappen när du är inloggad på ditt Pinterest-konto kan du länka innehållet på vår webbplats till din Pinterest-profil, vilket gör det möjligt för Pinterest att associera ditt besök på vår webbplats med ditt användarkonto. Vi påpekar att vi inte har någon kännedom om innehållet och att vi inte är ansvariga för insamling och bearbetning av data från Pinterest. För mer information om Pinterests samling, bearbetning och användning av data, se Pinterests integritetspolicy på: //de.about .pinterest.com / integritet.
Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6 para 1 s. 1 lit. f DSGVO. Vårt berättigade intresse följer av de uppgiftsinsamlingsändamål som anges ovan.


Sociala plugins från Instagram

Vår hemsida integrerar plugins från det sociala nätverket Instagram, som drivs av Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornien 94025, USA (nedan "Instagram"). När du besöker en webbsida på vår webbplats som innehåller ett sådant plugin, etablerar din webbläsare en direkt anslutning till Instagrams servrar. Om du klickar på pluginet när du är inloggad på ditt Instagram-konto kan du länka innehållet på vår webbplats till din Instagram-profil. Detta gör det möjligt för Instagram att associera ditt besök på vår webbplats med ditt användarkonto. Vi påpekar att vi inte har kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna och deras användning av Instagram och att vi inte är ansvariga för datainsamling och behandling av Instagram. Mer information om Instagrams insamling, behandling och användning finns i Instagrams sekretesspolicy på //help.instagram.com/155833707900388.
Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6 para 1 s. 1 lit. f DSGVO. Vårt berättigade intresse följer av de uppgiftsinsamlingsändamål som anges ovan.

Sociala plugins från Google Plus

Vår webbplats innehåller plugins från Google Plus, ett socialt nätverk som drivs av Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nedan kallat Google). Använd knappen "+1" för att dela innehåll från vår webbplats med andra Google Plus-användare. När du besöker en webbplats på vår webbplats som innehåller ett sådant plugin, kommer din webbläsare att upprätta en direkt anslutning till Googles servrar. Även om du inte är inloggad på ditt Google Plus-konto kan Google redan samla in och lagra användningsdata. Till exempel kan Google få information som du har besökt vår webbplats med din IP-adress. Om du är inloggad på ditt Google Plus-konto lagrar Google både den information du har angett "+1" för innehåll och information om sidan du visade när du klickade på +1. Dessutom kan din "+1" -aktiviteter visas som en indikation tillsammans med ditt profilnamn och -foto i Googles tjänster, t.ex. i sökresultat eller i din Google-profil eller på andra webbplatser på webbplatser och annonser på Internet. Vi påpekar att vi inte har kännedom om innehållet i de data som överförs och deras användning av Google och att vi inte är ansvariga för Googles datainsamling och behandling. Mer information om Googles datainsamling, bearbetning och användning finns i Googles sekretesspolicy //www.google.com/intl/sv/policies/privacy.
Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6 para 1 s. 1 lit. f DSGVO. Vårt berättigade intresse följer av de uppgiftsinsamlingsändamål som anges ovan.

Facebook Corporate Sidor / Sidor

Du kan också hitta oss på det sociala nätverket av Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA (nedan "Facebook-sida"). Du kan nå våra Facebook-sidor som en registrerad och icke-registrerad Facebook-användare, men användningen av Facebook-sidan är reserverad för registrerade användare. Vi använder Facebook-sidan för att kontakta dem, att erbjuda dem innehåll och att kunna svara på frågor. Facebook ger oss funktioner som kommentarer, personliga meddelanden och analysverktyg. I synnerhet i kommentarerna och personliga meddelanden kan vi bland annat se deras profilfoto och användarnamn som en del av konversationen. Analysdata, å andra sidan, är endast tillgängliga för oss i form av aggregerade utvärderingar utan personlig hänvisning. Dessutom använder vi vår Facebook-sida för att boka intressebaserade annonser på Facebook.
Observera att Facebook använder sina egna uppgifter när de använder Facebook-sidor. Vi har ingen kunskap om innehållet i de överförda data och deras användning av Facebook. Vi är inte ansvariga för dessa andra data som samlas in och bearbetas av Facebook. För mer information om Facebook: s datainsamling, bearbetning och användning, hänvisar du till Facebook: s sekretesspolicy på: //de-de-facebook.com/policy.php.
Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6 para 1 s. 1 lit. f DSGVO. Vårt berättigade intresse följer av de uppgiftsinsamlingsändamål som anges ovan.

Quiz-plugins från Playbuzz

Plugins av Playbuzz-tjänsten som drivs av Playbuzz Playbuzz Ltd., 3 Aluf Kalman Mage St., Building A, 1: a våningen, Tel Aviv, 6107075, Israel (nedan kallad Playbuzz) finns på vår hemsida. Playbuzz plugins kan du delta i frågesporter på vår hemsida. När du besöker en webbplats på vår hemsida som innehåller ett sådant plugin, kommer din webbläsare att ansluta direkt till Playbuzz-servrarna för att hämta den inbäddade quizen. Vi påpekar att vi inte har kännedom om innehållet i de överförda data och deras användning av Playbuzz och att vi inte är ansvariga för datainsamling och bearbetning av Playbuzz. För information om Playbuzzs datainsamling, bearbetning och användning, se Privacy Policy på Playbuzz på www.playbuzz.com/PrivacyPolicy.
Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6 para 1 s. 1 lit. f DSGVO. Vårt berättigade intresse följer av de uppgiftsinsamlingsändamål som anges ovan.

Plugins från Viversum

På vår hemsida är plugins för tjänsten "Viversum" integrerad, som hanteras av viversum GmbH, Maxfeldstr. 5, D-90409 Nürnberg (nedan kallat Viversum). Viversum-plug-ins gör att du kan delta i astrologisk självtestning. När du besöker en webbplats på vår hemsida som innehåller ett sådant plugin, etablerar din webbläsare en direktanslutning till Viversums servrar för att hämta det inbäddade självtestet. Vi påpekar att vi inte har kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna och deras användning av Viversum och att vi inte är ansvariga för datainsamling och bearbetning av Viversum. För information om datainsamling, bearbetning och användning av Viversum, se Viversum //www.viversum.de/datenschutzs integritetspolicy.
Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6 para 1 s. 1 lit. f DSGVO. Vårt berättigade intresse följer av de uppgiftsinsamlingsändamål som anges ovan.


YouTube-video plugins

På vår hemsida ingår några videoklipp som vi eller tredje part har satt på plattformen för internettjänsten "YouTube". För detta ändamål används plugins från webbplatser youtube.de och youtube.com för att visa videon. "YouTube" -tjänsten drivs av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 USA ("YouTube"). YouTube, LLC är en sammanslutning av Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nedan "Google").
När du besöker en webbplats på vår webbplats som har en YouTube-video, kommer den automatiskt att ansluta till Youtube-servrarna och visa den inbäddade videoen med ett meddelande till din webbläsare på webbplatsen. Vi inkluderade videon via YouTubes så kallade "avancerade sekretessläge". Bara när du spelar en video kommer YouTube / Google att använda cookies som överför till YouTube / Google-servern, vilka av våra webbplatser du har besökt och vilka åtgärder du har utfört (t.ex. klicka / starta en video eller skicka en kommentar). Om du är inloggad som medlem av YouTube eller Google, tilldelar YouTube / Google också denna information till dina personliga YouTube / Google användarkonton. Du kan förhindra denna förening om du loggar ut från YouTube och Google innan du använder YouTube Plugin-webbplatsen.
Observera att vi inte har kännedom om innehållet i de överförda data och deras användning av YouTube / Google och att vi inte är ansvariga för datainsamling och bearbetning av YouTube / Google.
Information om insamling och användning av data från YouTube / Google finns på www.youtube.de/t/privacy och www.youtube.com/t/terms
Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6 para 1 s. 1 lit. f DSGVO. Vårt berättigade intresse följer av de uppgiftsinsamlingsändamål som anges ovan.

JW Player video plugins

På vår hemsida ingår några videor, som vi spelar över videospelaren "JW Player". JW Player-tjänsten drivs av Longtail Ad Solutions, 8 West 38th Street, 6th Floor, NY 10018 New York, USA ("JW Player").
När du besöker en webbplats på vår hemsida som har en JW Player-video kopplad till den, kommer den automatiskt att ansluta till JW Player-servrarna och visa den inbäddade videon med ett meddelande till din webbläsare på webbplatsen. När du använder JW Player, överförs statistiska användningsdata till JW Player (t.ex. Cookie, Local ID, Global ID, Viewer ID, Device Type, Useful Life). Vi använder den här informationen för att generera rapporter om videoaktiviteten på vår hemsida och i våra appar och för att öka kvaliteten på de rekommenderade videoklippen. I detta syfte ligger vårt legitima intresse i databehandling.
JW Player är certifierad enligt EU-US Privacy Shield och tillämpar i synnerhet de sekretessprinciper som anges där för att säkerställa en nivå av dataskydd som är jämförbar med EU-lagstiftningen. För mer information om hur Sailthru använder personligt identifierbar information, se Jw Players sekretesspolicy som finns på http://www.jwplayer.com/privacy/ (sätt in den lämpliga länken).
Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6 para 1 s. 1 lit. f DSGVO. Vårt berättigade intresse följer av de uppgiftsinsamlingsändamål som anges ovan.


Återkallande av ditt samtycke till insamling, bearbetning och användning av dina uppgifter

I den utsträckning du har givit samtycke till de enskilda funktionerna på vår webbplats för insamling, behandling och användning av dina personuppgifter har du möjlighet att återkalla ditt samtycke när som helst med verkan för framtiden. En återkallelse måste skickas till info (at) bauerxcel.de. Observera att om du avbryter ditt samtycke kanske du inte kan använda de funktioner som berörs.


Rätt till information, korrigering, blockering och radering

Als Nutzer unserer Webseite sind Sie sind berechtigt, unentgeltlich Auskunft über die über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Auf entsprechende Anforderung teilen wir schriftlich entsprechend dem geltenden Recht mit, ob und welche personenbezogenen Daten über Sie bei uns gespeichert sind. Zusätzlich haben Nutzer unserer Webseite nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Wenden Sie sich mit einem solchen Anliegen bitte an info(at)bauerxcel.de.


Änderungen dieser Datenschutzhinweise

Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte dieser Datenschutzhinweise von Zeit zu Zeit zu ändern, um diese technischen Änderungen auf unserer Webseite oder den einschlägigen rechtlichen Vorgaben anzupassen. Sobald eine Änderung der Datenschutzhinweise erfolgt, werden wir Ihnen die jeweils aktuelle Fassung auf dieser Seite zur Verfügung stellen.
Wenn Sie Fragen zur Datenverarbeitung auf unserer Webseite haben oder gar eine unzulässige Datenverarbeitung befürchten, können Sie sich gern jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten unter datenschutz(at)bauermedia.com oder an eine Datenschutz-Aufsichtsbehörde wenden.
Stand: 23.05.2018